Loading...

Alfarnatejo > Tajo Paiz

Al filo de la verguenzaTraditional

P1: A2/+, P2: 6a A1+, P3: A2, P4: 6a A1+, P5: IV

  0     Comment    I climbed it    Upload images    Map